Nekla - osp.nekla.eu

NNAGL.png e7c7c7d7f330e99bf5eec59bb7a539dd
UWAGA! PRACA W SZKOLE!
2017-12-14 Mirosław Wejherowski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Dyrektor Zespołu Szkół w Targowej Górce


ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

WYMAGANIA:

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- umiejętność pracy w zespole,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
- wykształcenie co najmniej zawodowe,
- dyspozycyjność,
- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania, a w szczególności:
zamiatanie, mycie podłóg,
- odkurzanie i mycie mebli, parapetów, żaluzji, rolet, pomocy dydaktycznych, zabawek  i innych przedmiotów będących na wyposażeniu klasy czy pomieszczenia,
- mycie lamp, drzwi,
- mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących,
- mycie okien i ram,
- wynoszenie śmieci,
- inne czynności wynikające z organizacji pracy szkoły.

WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA: 9/10 etatu, umowa od 07.01.2018 r. na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym istnieje możliwość przedłużenia umowy.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 podanie o pracę,
- CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do dnia
29 grudnia 2017 r. na adres: Zespół Szkół w Targowej Górce, ul. Karśnickiego 2, 62-330 Nekla z dopiskiem „nabór na stanowisko sprzątaczki”.

Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 4386 686.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię