Nekla - osp.nekla.eu

NNAGL.png 144178beb7fc41c46fafb6d37ee47b3c
SCHOLA 180
2013-03-18 Mirosław Wejherowski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Rok 2013 jest rokiem ważnych

wydarzeń historycznych naszej szkoły.

W tym roku mija:

- 180 lat od powstania  szkoły,

- 25 lat od oddania do użytku nowej części budynku,

- 20 lat od oddania do użytku sali gimnastycznej.

Z tej okazji pragniemy wydać publikację, w której zostaną przedstawione dzieje szkoły w Targowej Górce. Jeden z rozdziałów będzie poświęcony wspomnieniom absolwentów i nauczycieli. Wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi wrażeniami z pobytu w naszej szkole zapraszamy do pisania artykułów i przesłania ich w formie elektronicznej na adres szkoły: sptargowagorka@wp.pl do dnia 15 maja br. Najciekawsze wspomnienia lub ich fragmenty (zależnie od ilości i długości artykułów) zamieścimy w naszej książce. Jednocześnie prosimy o dostarczenie do szkoły własnoręcznie podpisanej zgody na bezpłatną publikację artykułu.

Hanna Migdalska

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip_logo.jpg 84ffc609a8e491ec90f82a03d60cb5de